Janko Ahačič

Janko Ahačič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Proslava 70. letnice Narodne čitalnice v Kranju (1933).