Janja Vidmar

Janja Vidmar je scenaristka, ki je sodelovala pri Blues za Saro (1999), Dergi in Roza v kraljestvu svizca (2004) in Moj prijatelj Arnold (1997).