Janez Šinkovec

Janez Šinkovec je scenarist, ki je sodeloval pri Temeljna organizacija združenega dela (1977).