Janez Jemec

Janez Jemec je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Ljubezen (1984) in Nobeno sonce (1984).