Jana Čebe

Jana Čebe je nastopajoča, ki je sodelovala pri Čas življenja in smrti (1958).