Jaka Jakopič

Jaka Jakopič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nekoč so bili ljudje (s.d.).