Iztok Čop

Iztok Čop je nastopajoči, ki je sodeloval pri Odsev zmage – Portret Iztoka Čopa (2014).