Ita Obersnu

Ita Obersnu je režiserka, ki je sodelovala pri Matične celice (2007), Varuhi templja (2008) in Za dlan veliki otroci (2009).