Irena Železnikar

Irena Železnikar je nastopajoča, ki je sodelovala pri Razseljena oseba (1982).