Inko Hanžič

Inko Hanžič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Rdeče klasje (1970).