Ingrid Šircelj

Ingrid Šircelj je nastopajoča, ki je sodelovala pri Razseljena oseba (1982).