Hildegard Busse

Hildegard Busse je nastopajoči, ki je sodeloval pri Die Korallenprinzessin (1937).