Heli Modic

Heli Modic je nastopajoči, ki je sodeloval pri Vojni zločinci bodo kaznovani (1946).