Helena Buljan

Helena Buljan je nastopajoča, ki je sodelovala pri Slike iz života udarnika (1972).