Goran Breščanski

Goran Breščanski je nastopajoči, ki je sodeloval pri Oglas (1998), Srebrna koža (2009) in Radio Night (1998).