Geza Bačič

Geza Bačič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Stric Geza ide v Zaturce (2019).