Gašper Malnar

Gašper Malnar je nastopajoči, ki je sodeloval pri Dom je, kjer si ga skoplješ (2009).