Gaja Višnar

Gaja Višnar je nastopajoča, ki je sodelovala pri Taste of a Woman (2017), Domine (2019) in The Basis of Intimacy (2018).