Fulvio Tomizza

Fulvio Tomizza je nastopajoči, ki je sodeloval pri Trenutki odločitve (1955) in Trst na meji (1995).