Franci Milek

Franci Milek je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Zeleni Jurij v Črnomlju] (1940).