Franček Geršovnik

Franček Geršovnik je nastopajoči, ki je sodeloval pri Franček in Otilija (2012).