France Berlič

France Berlič je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Razstava gozdarstvo in lesna industrija LR Slovenije v Ljubljani] (1949).