Franc Rutar

Franc Rutar je snemalec, ki je sodeloval pri Blagor premagancev (1981), Borba na tujih tleh (1982) in Olimpiada (1979).