Franc Pörš

Franc Pörš je nastopajoči, ki je sodeloval pri Vas, ki je zrasla iz zemlje (2009).