Franc Oman

Franc Oman je scenarist, ki je sodeloval pri Neprekinjen proces od vlaken do gotovih izdelkov (1980).