Franc Borc

Franc Borc je nastopajoči, ki je sodeloval pri Zdravstveni dom v Ponikvah (1937).