Engelbert Gangl

Engelbert Gangl je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Metlika z okolico] (1940) in [Semič, Metlika, Tri fare] (1940).