Dušan Šandak

Dušan Šandak je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Do konca in naprej (1990) in Balkanski revolveraši (1991).