Drago Hari je direktor fotografije, ki je sodeloval pri Človeška ribica (2007).

fotografija (1)

direktor fotografije