Draga Potočnjak

Draga Potočnjak je nastopajoča, ki je sodelovala pri Prespana pomlad (2014), Razseljena oseba (1982) in Praznovanje pomladi (1978).