Dore Klemenčič

Dore Klemenčič je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Partizanski dokumenti] (1945).