Dejan Češarek

Dejan Češarek je nastopajoči, ki je sodeloval pri Santonino v Savinjski pokrajini (2006).