Darko Flajšman

Darko Flajšman je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Festival narodnih plesov in kresovanje v Metliki] (1940).