Darja Fajdiga

Darja Fajdiga je nastopajoča, ki je sodelovala pri Proslava 70. letnice Narodne čitalnice v Kranju (1933).