Danilo Gorjup

Danilo Gorjup je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nobeno sonce (1984).