Danilo Benedičič

Danilo Benedičič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Ljubezen (1984) in Kavarna Astoria (1989).