Ciril Ribičič

Ciril Ribičič je scenarist, ki je sodeloval pri Krajevna skupnost (1977) in Samoupravna interesna skupnost (1977).