Bruno Baranovič

* 1941   † 2003
Bruno Baranovič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nasvidenje v naslednji vojni (1980).