Bruno Baranovič

Bruno Baranovič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nasvidenje v naslednji vojni (1980).