Breda Kovič

Breda Kovič je scenaristka, ki je sodelovala pri Bronasti zven preteklosti (1987).

scenarij (1)