Branko Pleša

Branko Pleša je nastopajoči, ki je sodeloval pri Akcija (1960), Kroz granje nebo (1958) in Legge di guerra (1961).