Borut Alujevič

Borut Alujevič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Praznovanje pomladi (1978), Nasvidenje v naslednji vojni (1980) in Poletje v školjki 2 (1988).