Barbara Berlič

Barbara Berlič je nastopajoča, ki je sodelovala pri Draga moja Iza (1979).