Anton Lajovic

Anton Lajovic je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Tito, častni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti] (1948).