Anton Korošec

Anton Korošec je nastopajoči, ki je sodeloval pri Mladinski dnevi (1938) in Tabor slovenskega delavstva (1939).