Anton Jakše

Anton Jakše (II) je nastopajoči, ki je sodeloval pri Do konca in naprej (1990).