Anton Debeljak

Anton Debeljak je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Ljubljana, Jakopičev paviljon] (1931).