Anja Tolar

Anja Tolar je animatorka, ki je sodelovala pri Atlas besed: Slovar tujk in domačinov (2003).