Andrej Bremec

Andrej Bremec je nastopajoči, ki je sodeloval pri Fani Okič: Polepšali ste mi dan (2012).