Ana Subotič

Ana Subotič je nastopajoča, ki je sodelovala pri Dečki (1977) in Slovenski Hamlet (1980).