Alojzij Žabkar

Alojzij Žabkar je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Partizanski dokumenti] (1945).